ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σέρρες: Προσλήψεις στο ΤΟΕΒ Ψυχικού – Πεθελινού

Η αποκεντρωμένη περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης ενέκρινε  την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων στον Τ.Ο.Ε.Β. Ψυχικού-Πεθελινού Σερρών, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου, μέχρι 5 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως 8 μήνες κατ΄ ανώτατο όριο σύμφωνα με τονΚανονισμό λειτουργίας του.