Πολιτική απορρήτου

admin

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πληροφορίες για το serres24.gr

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και ειδικότερα τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης αυτών, κατά την επίσκεψη, εγγραφή η χρήση από μέρους σας του ιστότοπου www.serres24.gr (εφεξής «Ιστότοπος»). Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ως επισκέπτες και χρήστες των υπηρεσιών του Ιστότοπου, υπόκεινται στους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [679/2016 ΓΚΠΔ].

Ο ιστότοπος ΔΕΝ απαιτεί εγγραφή από τους επισκέπτες του, ΔΕΝ συλλέγει προσωπικά στοιχεία, ΔΕΝ αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα και ΔΕΝ χρησιμοποιεί cookie παρακολούθησης.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχουν οι επισκέπτες, αποκλειστικά και μόνο, μέσω της φόρμας επικοινωνίας σε αυτόν τον ιστότοπο όπως (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email) αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για επικοινωνία μαζί σας.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ για επικοινωνία μαζί σας και αφορούν απαντήσεις στης ερωτήσεις σας. Δεν αποστέλλουμε μηνύματα spam.

Ασφάλεια

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί πιστοποιητικά ασφαλείας, το οποία κρυπτογραφούν τα δεδομένα σας κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.

 

Το serres24.gr:

Τηρεί εχεμύθεια για τα προσωπικά δεδομένα που της γνωρίζετε.

Λαμβάνει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό, φυσική προστασία, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση.

Τα συστήματά μας από το σχεδιασμό και εξ ορισμού διασφαλίζουν ότι θα είμαστε σε θέση να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019.

Θα σας ενημερώσει άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων.

Συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) 2016/679 και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019 ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

 

Αποδοχή των όρων

Η χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πολιτικής απορρήτου.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.