ΣΕΡΡΕΣ

Σέρρες – Γρίπη πτηνών: 4 αργυροπελεκάνοι νεκροί στην λίμνη Κερκίνη

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε.Σερρών ενημερώνει πως στις 17 Μαρτίου 2022 ανιχνεύτηκε ιός της γρίπης των πτηνών τύπου Α(H5N1) σε τέσσερις (4) αργυροπελεκάνους (Pelecanus crispus), που εντοπίστηκαν νεκροί στην λίμνη Κερκίνη, γεγονός που καταδεικνύει την κυκλοφορία ιών της γρίπης των πτηνών στην άγρια ορνιθοπανίδα της χώρας μας και τον αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης των εκτρεφόμενων πουλερικών την τρέχουσα χρονική περίοδο, βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων από γειτονικές χώρες και της υψηλής παθογονικότητας του ιού.

Κατόπιν τούτου οι κάτοχοι συστηματικών αλλά και οικόσιτων πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών βάσει των οποίων:

Απαγορεύεται η διατήρηση των πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής):

α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λ.π.) εκτροφών σε περιοχές της Π.Ε.Σερρών που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές,

β) σε μη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικράτεια της Π.Ε.Σερρών.

Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ συνιστάται η διατήρηση των πουλερικών σε κλειστούς χώρους τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών οι κάτοχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα δείγματα.