ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σέρρες: Επιστολή στους βουλευτές από την Ένωση Στρατιωτικών

Με επιστολή της στους βουλευτές των Σερρών, η Ένωση Στρατιωτικών Π.Ε. Σερρών, ζητά την τροποποίηση των διατάξεων αναφορικά με το προαγωγικό καθεστώς των εν ενεργεία στρατιωτικών προελεύσεως ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ.

Συγκεκριμένα :

Οι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την κατηγορία ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ. να λαμβάνουν κατά τη μετάταξή τους και υπό αναδρομική ισχύ τον επόμενο διοικητικό βαθμό, εκ του κατεχομένου, όπως υφίσταται και διευρυμένα με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ.

Να δίδεται η δυνατότητα μετάταξης στους ΕΠ.ΟΠ με το πέρας 7 ετών, χρόνος μονιμοποίησης, αντί 12 ετών.

Να δίδεται η δυνατότητα για όσους ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ., κατέχουν πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης και δεν μετατάχθηκαν, να λαμβάνουν πρόσθετο διοικητικό βαθμό, πριν την αποστρατεία τους, σε χρόνο ανάλογο των αποφοίτων ΑΣΣΥ.