Χωρίς κατηγορία

Σέρρες: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε υπαλλήλους του Δήμου Σερρών στη Βασική Υποστήριξη ζωής

Το Τμήμα της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Πολιτισμού υλοποίησε για μια ακόμη φορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης των δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Σερρών, σχετικά με  τη  «Βασική Υποστήριξη της Ζωής – (BLS, Basic Life Support) – Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή  – Πρώτες Βοήθειες σε Πνιγμό – Πνιγμονή». 

Το Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14/10/2020, από τις 8:30-14:00 στο Αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, (Ν. Νικολάου 20), στην πόλη των Σερρών με τήρηση όλων των πρωτοκόλλων διασφάλισης αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού.

Όπως δήλωσε η Αρμόδια Αντιδήμαρχος Σωτηρία Πάνου-Αναστασιάδου το Πρόγραμμα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης είναι κατάλληλα σχεδιασμένο, ώστε να μπορεί ο εκπαιδευόμενος και πιστοποιημένος χρήστης απινιδωτή να ανταποκριθεί έγκαιρα εφαρμόζοντας την Τεχνική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση. Παρουσιάστηκε  με προπλάσματα, καθώς και με απινιδωτές, όπου έγινε προσομοίωση αντιμετώπισης καρδιακών ανακοπών επάνω σε πραγματικά σενάρια.

Η Εκπαίδευση περιελάμβανε και και πρακτική εξάσκηση  σε περιπτώσεις πνιγμού – πνιγμονής σε ολιγομελείς ομάδες εκπαιδευμένων.

Στο τέλος μετά από την επιτυχή συμμετοχή των εργαζομένων δόθηκε  Πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης  (European Resucitation Council ).

Η Εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών της «Βασικής Υποστήριξης της ζωής – χρήση απινιδωτή και αντιμετώπιση πνιγμού πνιγμονής»  αποτελεί επιτακτική ανάγκη και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον των υπαλλήλων θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για συνέχιση του προγράμματος.