Χωρίς κατηγορία

Δήμος Σιντικής: Πως θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές

Για όλη την περίοδο κατά την οποία ο Νομός Σερρών βρίσκεται στο επιδημιολογικό επίπεδο 4 (πολύ υψηλό) και λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του covid-19 για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής θα ισχύσουν τα παρακάτω μέτρα με ημερομηνία έναρξης το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020.

Για τη λαϊκή αγορά της Ροδοπόλεως :

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 θα συμμετάσχουν οι πωλητές και οι παραγωγοί που κατέχουν θέση με ζυγό αριθμό. Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από πωλητές και παραγωγούς και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4709/2020 τεύχος Β΄.

Για τις λαϊκές αγορές Πετριτσίου και Κερκίνης θα ισχύει η εφαρμογή της μάσκας από πωλητές και παραγωγούς και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4709/2020 τεύχος Β΄.Το στήσιμο των πάγκων θα πραγματοποιηθεί με υπόδειξη των υπαλλήλων του Δήμου και των αρμόδιων Αντιδημάρχων ώστε να τηρηθούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι προβλεπόμενες αποστάσεις.

Για τη λαϊκή αγορά του Σιδηροκάστρου:

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 θα συμμετάσχουν οι πωλητές και παραγωγοί κατά αλφαβητική σειρά και πιο συγκεκριμένα: Από Μελικίδης Ηρακλής του Ισαάκ εώς Χρυσοπλαρίδης Δημήτριος του Λεωνίδα. Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από πωλητές και παραγωγούς και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4709/2020 τεύχος Β΄. Το στήσιμο των πάγκων στο παζάρι του Σιδηροκάστρου θα πραγματοποιηθεί με υπόδειξη των υπαλλήλων του Δήμου και των αρμόδιων Αντιδημάρχων ώστε να τηρηθούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι προβλεπόμενες αποστάσεις.