ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Σερρών: Παράταση του προγράμματος “Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”

Με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούμενων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, περιόδου 2021-2022», παρατείνεται ως ακολούθως:

Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Μέχρι 08/08/2021

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων: 13/08/2021

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων: Από 14/08/2021 μέχρι 18/08/2021

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων: 20/08/2021