Χωρίς κατηγορία

Δήμος Σερρών: Η αλλαγή ονόματος του στρ. Παπαλουκά στο δημοτικό συμβούλιο

Συνεδριάζει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ¨Κ.Ε.ΔΗ.Σ.¨, σε τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών, το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών. Ενα από τα θέματα είναι και η αλλαγή ονόματος στο στρατόπεδο Παπαλουκά, μια και η πρόθεση του Αλ. Χρυσάφη είναι να το μετονομάσει σε “Κωνσταντίνος Καραμανλής”. Μια αλλαγή που έχει φέρει αρκετές ενστάσεις και τριβές.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ονοματοδοσία του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ¨ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.¨ και Δήμου Σερρών, που αφορά το έργο: ¨Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αρ. 87/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: “Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων στις δομές ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στο πλαίσιο της δράσης ¨Έναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ για την προγραμματική περίοδο 2020-2021”.
Εισηγήτρια: Η πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παραχώρησης κλειστών αθλητικών χώρων σχολικών μονάδων σε αθλητικούς συλλόγους.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλήτριας πλανοδίου εμπορίου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας κληροδοτήματος:
α) Μητσάκου-Εμφιετζόγλου Κατίνας, χας Λυκούργου και
β) Αποστολίδη Ιωάννη,
ετών 2020-2021.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 8ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μείωσης μισθώματος του υπ’ αριθμ. 22 καταστήματος Δημοτικού Μεγάρου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας του υπ’ αριθμ. 1012 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα, για εγκατάσταση κεραίας χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ’ αρ. 335 & 336 σχολικών αγρών, αγροκτήματος Χριστός και του υπ’ αρ. 1003 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Βροντούς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη εκ νέου απόφασης περί εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αρ. 843 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σκουτάρεως.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εκμίσθωσης εκ νέου δια δημοπρασίας τμημάτων αγροτεμα-χίων του αγροκτήματος Πεπονιάς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μνημονίων ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2021 από χιονοπτώσεις-παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 15ο: Οριοθέτηση τμήματος ρέματος ¨Κατακονόζη¨ Πολεοδομικής Ενότη-τας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ 1/2020 (θέμα 2ο) πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 αναφορικά με την ονομασία πλατείας που βρίσκεται έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Οινούσας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κυριότητας ακινήτου στο Ο.Τ. 356 στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Εργατικές Κατοικίες¨ του Δήμου Σερρών με χαρακτηρισμό ¨Κοινωφελής Χώρος Πυροσβεστικού Σταθμού¨ και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 215/2019 Α.Δ.Σ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την ένταξη της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη για το αρδευτικό δίκτυο Μητρουσίου Λευκώνα¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 19ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την ένταξη της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αποκατάστασης – επανάχρησης βιομηχανικού κτηρίου ¨Νάσιουτζικ¨ σε πολυχώρο πολιτισμού”.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την ένταξη του έργου: ¨Έργα για την προστασία της γέφυρας Τσέλιου περιοχής Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών από πλημμυρικά φαινόμενα¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 21ο: Απόψεις και εξέταση της από 08-09-2020 ένστασης του ¨ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ¨, αναδόχου του έργου ¨Συντήρη-ση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020¨, κατά της υπ’ αριθμ. 15564/15-6-2020 απόφασης έκπτωσης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ., Τουρτούρας Ι.,
Δινάκης Κ.