Χωρίς κατηγορία

Δήμος Εμμ. Παππά – Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Το Δημ. Συμβούλιο συνεδριάζει στην 10η τακτική του συνεδρίαση τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 19.30′, ύστερα από την αριθ. 7343/2020 αίτηση της μείζονος Αντιπολίτευσης, στην αίθουσα του Δημ. Συμβουλίου, στο Δημαρχείο στο Χρυσό.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού ( COVID-19).

(Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ),

Το θέμα συζήτησης: 

1. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Εμμ. Παππά και λήψη μέτρων με σκοπό την προστασία οικισμών και καλλιεργήσιμων
εκτάσεων από θεομηνίες. (Εισηγητής κ. Τσούκαλος).