Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αμφίπολης: Αιτήσεις για προσλήψεις 4 σχολικών καθαριστριών

Ο Δήμος Αμφίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατών καθαριστών/στριών για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Εκκαθαριστικό Εφορίας
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
4. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ.
5. Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασμού
6. Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αμφίπολης στην έδρα του Δήμου (Ροδολίβος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Παρασκευή 16/10/2020 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στον τομέα της καθαριότητας των σχολικών μονάδων.