ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Διπλάσιο χώρο θα μπορούν να έχουν τα καταστήματα εστίασης έως και τέλος του χρόνου

Με τροπολογία του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός και να μειωθούν οι οικονομικές συνέπειες λόγω κορωνοϊού.

Μέτρα προβλέπονται και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι εφικτή η επέκταση του χώρου, οπότε θα υπάρξει, όπως προβλέπεται, μείωση τελών κατά 50%. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα εμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών και δεν θα προκαλούνται άλλα προβλήματα στους περιοίκους.

Εκτός των μέτρων αυτών, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους, υπό προϋποθέσεις, να πεζοδρομούν για ορισμένες ώρες ή και ολόκληρη την ημέρα συγκεκριμένους δρόμους προκειμένου να δώσουν περισσότερο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα εστίασης, ή να δημιουργούν διαδρόμους κίνησης πεζών, ποδηλάτων ή διαδρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

Αυστηρό είναι το πλαίσιο χρήσης των χώρων, καθώς προβλέπονται υψηλά πρόστιμα και αφαίρεση έως τρεις μήνες της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην τροπολογία:

– Παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται συνεχόμενα ή σε άλλο σημείο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιουμένων της χρήσης αυτού.

– Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να προσφέρεται για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπεται στην άδεια. Για την «κατάληψη» δρόμων απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Αστυνομίας. Στους χώρους που θα διατεθούν δεν επιτρέπονται σταθερές κατασκευές…

– Για την έκδοση αδειών επέκτασης θα λαμβάνεται υπόψη, ιδίως, η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ). Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων καθώς και οποιωνδήποτε κινητών κατασκευών σκίασης σε κοινόχρηστους χώρους, η λωρίδα ελεύθερης κίνησης πεζών τουλάχιστον 1,50 μέτρου πρέπει να εξασφαλίζεται. Επίσης, δεν επιτρέπεται οι προσωρινές διαμορφώσεις να εμποδίζουν τις εισόδους ή εξόδους των σπιτιών και των γκαράζ.