ΣΕΡΡΕΣ

Σέρρες: Βολές όπλων στο πεδίο βολής Μελενικιτσίου

Από το 10ο Σύνταγμα Πεζικού ανακοινώνεται ότι στις 1, 2 και 3 Μαρτίου 2022 και για τις ώρες από 09.00 έως 15.00, θα εκτελεστούν βολές βαρέων όπλων Πεζικού ευθυτενούς τροχιάς, με πραγματικά πυρά, στην περιοχή του Πεδίου Βολής Μελινικιτσίου.

Επικίνδυνη περιοχή θεωρείται αυτή που περικλείεται από τα σημεία:
α. Υψ. Αδράχτι
β. Υψ. Λόφος
γ. Υψ. Αετοφωλιά
δ. Υψ. Πύργος
ε. Υψ. Προφήτης Υλίας
στ. Περιοχή Στένωμα ΒΑ χωρ. Μελινικιτσίου
ζ. Περιοχή Ποτίστρα ΒΑ χωρ. Μελενικιτσίου

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων, τροχοφόρων και ζώων κατά τις παραπάνω ώρες των βολών για αποφυγή ατυχημάτων.

Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν θα βρεθούν, να μην μετακινηθούν και να ειδοποιείται άμεσα η πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.