ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σέρρες Βασίλης Τερζής – Έτοιμος για την παράταξη Χρυσάφη;

Την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη «ΣΕΡΡΑΣ», του Στέφανο Φωτιάδη, ανακοίνωσε σήμερα ο δημοτικός σύμβουλος Σερρών Βασίλης Τερζής.

Με μια αόριστη και ασαφή επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, ο κ.Τερζής ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την παράταξη, χωρίς καν να αναφέρει του λόγους της απόφασής του.

Οι πληροφορίες λένε, πως οι συζητήσεις για να ενσωματωθεί στην παράταξη Χρυσάφη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, αν όχι ότι ήδη έχει συμφωνηθεί η “μεταγραφή¨.

Πάντως αν η συμφωνία με την δημοτική αρχή έχει κλείσει, δεν θα ανακοινωθεί ακόμη, καθώς θέλει ο Βασίλης Τερζής να περάσει ένα χρονικό διάστημα, ώστε να αποφύγει τις κριτικές.

Η επιστολή του κ.Τερζή: 

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 4 και 7 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 73, παρ. 4 του Ν. 4555/2018και 114,παρ 4α του Ν. 4623/2019, δηλώνω προς το Προεδρείο, τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, την αποχώρησή μου από τη Δημοτική παράταξη «Σέρρας» του επικεφαλής κ. Στέφανου Φωτιάδη.
Στο εξής, διατηρώντας το απεριόριστο δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση, όπως ακριβώς προβλέπεται και από το άρθρο 73 του Ν. 4555/18, «Πρόγραμμα Κλεισθένης» και το άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η παρουσία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις προτάσεις, τοποθετήσεις, ερωτήσεις και ψηφοφορίες θα γίνεται με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου.
Παρακαλώ όπως προβείτε στις ανάλογες διαδικασίες γνωστοποίησης της απόφασής μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών και στα Πρακτικά αυτού».