ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σέρρες: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 19:00,στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» και ώρα 19:00, το δημοτικο συμβούλιο με 22 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση συμμετοχής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης “Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης” στην 7th Art-Thessaloniki International Contemporary Fair 2024 για την γενικότερη προβολή του Μουσείου. Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 300.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 372.000,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016
Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την υπηρεσία «Συντήρηση αρδευτικών αντλιοστασίων του Δήμου Σερρών» της Διευθυνσης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχτσόγλου Δημήτριος

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διαπίστωση πράξεων αυθαίρετης βόσκησης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχτσόγλου Δημήτριος

ΘΕΜΑ 5ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (4η), για την ενίσχυση κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού που αφορούν τις συνεχιζόμενες συμβάσεις για το έτος 2024 του καταργηθέντος νομικού προσώπου του Δήμου Σερρών ΟΠΑΚΠΑ
Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

ΘΕΜΑ 6ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (5η), για την ενίσχυση κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού που αφορούν τις συνεχιζόμενες συμβάσεις για το έτος 2024 της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ).
Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δικαιούχων για τη χορήγηση διατακτικών προσφοράς τροφίμων κλπ. ειδών, σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για την εορτή του Πάσχα έτους 2024».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αθανάσιος

ΘΕΜΑ 8ο: Μείωση ή μη απαλλαγής δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, Α.μ.Ε.Α, μακροχρόνια άνεργους) για το έτος 2024.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αθανάσιος

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διαγραφών – εγγραφών βρεφών – νηπίων, σχολικής περιόδου 2023- 2024,
Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δ.Σ. κα. Καρασουλτάνη-Σιάκκα Χρυσούλα

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση παραχώρησης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου σε αθλητικούς συλλόγους για το σχολικό έτος 2023 – 2024.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κείσογλου Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 11ο: Απαλλαγή τέλους ταφής θανούντων δημοτών.
Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη µείωσης του µισθώµατος του υπ΄ αρ. 364 κοινόχρηστου τεμαχίου της Κοινότητας Ορεινής.
Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης
Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση περί απ’ ευθείας ή με δημοπρασία μίσθωσης τμήματος του υπ’ αρ. 895Γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών με σκοπό την καλλιέργεια ελαιόδεντρων.
Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

ΘΕΜΑ 15ο: Οριστική απώλεια της θέσης δραστηριοποίησης στην λαϊκή αγορά Σερρών
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχτσόγλου Δημήτριος

ΘΕΜΑ 16o: Παραίτηση πωλητών από άδεια υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχτσόγλου Δημήτριος

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση μελέτης περιοδικής πεζοδρόμησης και μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης οδού στην ΤΚ Λευκώνα Δήμου Σερρών
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γάτσιος Αθανάσιος

ΘΕΜΑ 18o: Τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γάτσιος Αθανάσιος

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εταιρείας «Μέλιος ΟΙΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οδό Ελ. Βενιζέλου 170 (Ο.Π. 91, ΚΑΕΚ οικοπέδου 441210310020) για την εγκατάσταση «Πρατήριο υγρών καυσίμων»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γάτσιος Αθανάσιος

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ στο υπ’ αριθμ. αγροτεμάχιο 45 του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη για την επιχείρηση «Κινητή μονάδα καντίνα, πώληση καφέ»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γάτσιος Αθανάσιος

ΘΕΜΑ 21ο: Μεταφορά θέσης στάθμευσης που παραχωρήθηκε με την 278/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην ΚΕΔΗΣ προς εξυπηρέτηση του οχήματος του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γάτσιος Αθανάσιος

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων:
α) στο υπ’ αριθμ. 39/2 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη, σε υφιστάμενη οδό για τη λειτουργία υπαίθριου σταθμού οχημάτων-σκαφών και εμπορία ανταλλακτικών
β) στο υπ’ αριθμ. 523 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Χριστός, σε υφιστάμενη οδό για τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής επίπλων «Έπιπλο Χριστόπουλος»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γάτσιος Αθανάσιος