ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σέρρες: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Τακτική μεικτή συνεδρίαση, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών θα γίνει στις  27 Ιουλίου  2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:       Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.        

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 2ο:       Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο κεφάλαιο του υπό σύσταση αστικού συνεταιρισμού “Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Σερρών”.

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυσιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 3ο:       Σχετικά με ονοματοδοσία Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σερρών, προς τιμή του Ολυμπιονίκη  “ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΝΤΣΑΡΗ” και του “ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ”.

                         Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σερρών κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης.

ΘΕΜΑ 4ο:      Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του  φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα «Δημιουργία Ψηφιακού Ιστορικού Πάρκου Ηρώον στην Δ.Κ Σερρών Π.Ε Σερρών».        

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 5ο:      Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση χώρου στο κτίριο της ΠΕΔΚΜ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 6ο    Τροποποίηση της αρ. 257/2020 Α.Δ.Σ περί «Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών».

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 7ο    Τροποποίηση της υπ΄  αριθμ. 393/2021 Α.Δ.Σ., σχετικά με αποζημιώσεις από απαλλοτρίωση εντός του Κεντρικού Πάρκου Σερρών. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μερετούδης Δημ.

ΘΕΜΑ 8ο    Επιλογή λύσης για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος ¨Κατακονόζη¨ πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αναργύρων Δ. Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος  Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 9ο    Έγκριση ονοματοδοσίας της μικρής Σκηνής της ΔΗ.Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών ήτοι του Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια», σε αίθουσα «ΙΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗ».

Εισηγητής: Ο κ. Ρίζος Σάββας Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

ΘΕΜΑ 10ο:                                                                                                                      Χορήγηση βραβείων «Μητσάκου- Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου».

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Δεσποτίδης Ι.

ΘΕΜΑ 11ο:    Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών, λόγω συνταξιοδότησης.

Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

ΘΕΜΑ 12ο:    Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών” (Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”).

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο:    Λήψη απόφασης περί μίσθωσης ή μη με δημοπρασία τμήματος του υπ’ αρ. 419γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 14ο:    Λήψη απόφασης περί μίσθωσης ή μη με δημοπρασία τμήματος του υπ’ αρ. 419γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη, με σκοπό την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 15ο:    Εκμίσθωση ή μη δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 16ο:    Λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ή με δημοπρασία, μίσθωσης δύο τμημάτων του υπ’ αρ. 895Γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, με σκοπό την καλλιέργεια ελαιόδεντρων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 17ο:     Χορήγηση ή μη άδειας διέλευσης αγωγού τηλεθέρμανσης από το δημοτικό οικόπεδο όπου στεγάζεται το 2ο  ΕΠΑΛ, προκειμένου να συνδεθεί σε παρακείμενη ιδιοκτησία, το κτίριο των γραφείων του Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 18ο   Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του “Θερινού Δημοτικού Αμφιθεάτρου  του Δήμου Σερρών, στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 19ο  Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 6) που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων για τον Δήμο Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Παν.

ΘΕΜΑ 20ο:    Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στην οδό Αθηνάς 1 (με Ολυμπίου),  στις Σέρρες, για τη λειτουργία πλυντηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 21ο:    Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Γρ. Ρακιτζή 10-12, στις Σέρρες, για την λειτουργία της επιχείρησης «Ζίχναλης Μ. Ευάγγελος».

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 22ο:    Απαλλαγή τέλους ταφής θανούσης δημότισσας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

 

ΘΕΜΑ 23ο:    Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022, με την ένταξη έργων σ΄  αυτό.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 24ο:    Καθορισμός τέλους χρήσης πόσιμου ύδατος.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 25ο   Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 του ΦοΔΣΑ Μακεδονίας.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.Καρακολίδης Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ 26ο   Έγκριση εκποίησης υλικών που προέρχονται από τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Βιοαποβλήτων.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.Καρακολίδης Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ 27ο:    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου:

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.