ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σέρρες: Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα – Τα θέματα

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”
– το υπ΄ αρ. Πρωτ.: 20930/31-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. Εγκ. 40), Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. με θέμα: “Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid-19, αναφορά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων”, είτε δια περιφοράς, με την διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019, δηλαδή με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης και με την συμμετοχή τουλάχιστον του 1/2 των μελών της Κοινότητας. Σημειώνεται ότι η απόφαση που θα ληφθεί κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σερρών, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.
σας καλούμε

Σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς, που θα πραγματοποιηθεί, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30-07-2021, με ώρα έναρξης την 19.00 και ώρα λήξης 21.00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στο email της γραμματείας της κοινότητας: sofianιdou@serres.gr, με Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: « Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών  οργάνων στο κατάστημα με καδ. . 56.30(ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ )56.10 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ )  πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδο Ν. Βοτση 10 ιδιοκτησίας  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ  του Δημητρίου   .

 2ο ΘΕΜΑ: « Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών  οργάνων στο κατάστημα με καδ. . 56.30(ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ )56.10 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ )  πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδο Μεραρχίας 33 ιδιοκτησίας  ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Θεοχάρη  .

 3ο ΘΕΜΑ: « Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών  οργάνων στο κατάστημα -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδό Τερμα Μεραρχίας  ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ  του Θεοδώρου .

 4ο ΘΕΜΑ: «« Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών  οργάνων στο κατάστημα με καδ. . 56.30(ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ )56.10 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ )  πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδο Κουντουριώτου 24 ιδιοκτησίας  ΒΟΡΟΣΙΛΟΒ ΟΛΕΓΚ εκπρ. της ΕΙΚΟΝΙΚΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι.Κ.Ε .

 5ο  ΘΕΜΑ: Μετονομασία οδού « Προέκταση Μ.Αλεξάνδρου» σε « Λεωφόρο Αρχιστράτηγου Εμμανουήλ Παπά»

 6ο ΘΕΜΑ:Πρόταση του τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού για την τοποθέτηση ακουστικών λωρίδων και ανακλαστήρων οδοστρώματος, για την οδική ασφάλεια επί της οδού Γ.Καφταντζή.

 7ο ΘΕΜΑ:Δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικοπέδου με ΚΑΕΚ 441211121003 στην συμβολή των οδών Γ.Παπανδρέου &Κερασούντος στο Ο.Τ.202 του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Σερρών με σκοπό την στάθμευση υπηρεσιακών οχημάτων.

 8ο ΘΕΜΑ:Τροποποίηση της αριθ. 665/2012 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης κανονισμού δράσεων χρήσης πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων».