Χωρίς κατηγορία

Σέρρες: Οριστική παύση στον καθηγητή του ΤΕΙ με τα “φακελάκια”

Την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, επέβαλε, ομόφωνα,  το Πειθαρχικό Συμβούλιο  μελών ΔΕΠ στον καθηγητή του πρώην  ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών) που πέρσι απασχόλησε τη δημοσιότητα  μετά από καταγγελίες σε βάρος του  ότι  εξανάγκαζε τους φοιτητές, καθώς τα θέματα που έθετε στις εξετάσεις ήταν δυσνόητα και μη αντιμετωπίσιμα ακόμη και για άριστα προετοιμασμένους φοιτητές, να απευθύνονται σε συγκεκριμένο  φροντιστήριο.

Το Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα και τις συνθήκες τέλεσης των  παραπτωμάτων και το γεγονός ότι τα παραπτώματα αυτά προκάλεσαν δημόσιο σκάνδαλο και έπληξαν σοβαρά το κύρος του πρώην Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εγείροντας αμφιβολίες για την αξιοπιστία των χορηγούμενων από αυτό τίτλων σπουδών, αλλά και το κύρος του εκπαιδευτικού έναντι των φοιτητών του, συνεκτιμώντας δε, περαιτέρω και το βαθμό υπαιτιότητας του εγκαλούμενου.

Το Πειθαρχικό έκρινε απορριπτέα ως αβάσιμα   όλα όσα για το αντίθετο ισχυρίστηκε ο εγκαλούμενος τόσο κατά την απολογία του ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όσο και στο από 15-11-2019 κατατεθέν απολογητικό υπόμνημα.

Μεταξύ άλλων,  ο ισχυρισμός του ότι η διάσταση μεταξύ του βαθμού επί του γραπτού και του βαθμού στον οριστικό πίνακα βαθμολογίας οφείλεται στο ότι ο βαθμός επί του γραπτού δεν είναι οριστικός και επιδέχεται βελτίωση οφειλόμενη σε πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η συμμετοχή του στη βαθμολογία σε ορισμένο ποσοστό ως συνδιδάσκων στο εξεταζόμενο μάθημα, η παράδοση εργασιών από τους φοιτητές, οι οποίες συνεκτιμώνται στην τελική βαθμολογία, η συμμετοχή των φοιτητών στις παραδόσεις η οποία επίσης συνεκτιμάται, η οριακή διαφορά μεταξύ του βαθμού του γραπτού και βάσης και η επιεικής βαθμολόγηση, λόγω εκτάκτων σοβαρών γεγονότων που συνέβαιναν στους φοιτητές και που δικαιολογούσαν την εν λόγω βαθμολόγηση, κρίθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο απορριπτέος ως αβάσιμος.

Και τούτο, σύμφωνα με την απόφαση, γιατί σύμφωνα με τα πρακτικά της Συνέλευσης του Τμήματος   του πρώην Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορούν στην ανάθεση εκπαιδευτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ του εν λόγω Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε όλα τα μαθήματα που είχαν ανατεθεί στον εγκαλούμενο, αυτός είχε αποκλειστικά ορισθεί ως υπεύθυνος των γραπτών εξετάσεων, εκτός από το μάθημα της Ελεγκτικής, στο οποίο ήταν συνδιδάσκων με τον καθηγητή …, με τον οποίο, όμως, όπως προκύπτει από τις μεταξύ τους απομαγνητοφωνημένες τηλεφωνικές συνομιλίες είχαν συνεννοηθεί να αναλάβει ο εγκαλούμενος τη βαθμολόγηση των γραπτών για το συγκεκριμένο μάθημα, ενώ, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του ανωτέρω Τμήματος, ως προς τα μαθήματα που είχαν ανατεθεί στον εγκαλούμενο, δεν αναφέρεται στην διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών η δυνατότητα εκπόνησης γραπτών εργασιών, παρά μόνο η γραπτή εξέταση των εν λόγω μαθημάτων.

 

Πηγή: esos.g