ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σέρρες: Οδοιπορικά στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου για κοπή πίτας

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εγκρίθηκαν οδοιπορικά ύψους 271,30 ευρώ προκριμένου ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών Αθανάσιος Μαλλιαράς, να παραστεί στην κοπή της βασιλόπιτας των Επιμελητηρίων Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Θεσσαλονίκης, .

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

«Την έγκριση δαπάνης ποσού: 271,30€ συν ΦΠΑ: ( 0,00€ ) σύνολο 271,30€πουβαρύνει
τον/τους Κ.Α.Ε. 0771,0775, του προϋπολογισµού του έτους 2023 του Επιµελητηρίου Σερρώννα καταβληθεί στον/στην : ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ µε Α.Φ.Μ. 025593929Αιτιολογία δαπάνης : ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΝΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣΠΙΤΑΣ ΣΤΙΣ 14/01/23 ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ κ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΙΣ 15/01/2023.-
Τύπος & αρ. παραστατικού : ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΕΙΩΜΑ»

Η απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΔΩ