ΣΕΡΡΕΣ

Σέρρες – ΚΕΔΗΣ: 20.336 ευρώ για ψηφιακά παιχνίδια!

Η ΚΕΔΗ Σερρών πήρε την παρακάτω απόφαση:

«Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους είκοσι χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι Ευρώ (20.336,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2021 για την Δράση «Τα ψηφιακά παιχνίδια και μουσεία μέσο γνωστικής και βιωματικής προσέγγισης του εορτασμού για τα 200 χρόνια του νεότερου Ελληνικού βίου»

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ