ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σέρρες – Αρχιτέκτονες: “Καταστρατηγούνται πολεοδομικές διατάξεις και των αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου”

Ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Σερρών:

«Με μεγάλη μας έκπληξη και δυσαρέσκεια, παρατηρούμε εδώ και αρκετούς μήνες, μια συνεχώς αυξανόμενη παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και του «Κανονισμού δράσεων, χρήσης πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων» με τρόπο πλέον θρασύ και απροκάλυπτο, με αποτέλεσμα να επικρατεί αφενός χάος και αταξία και αφετέρου να δυσχεραίνεται τόσο η φυσική ροή της κίνησης των πεζών όσο και ατόμων με αναπηρία.

Επιγραμματικά αναφέρουμε:
Κατασκευές οι οποίες συνιστούν πολεοδομικές παραβάσεις. Κάποιες από αυτές, παρότι έχει συνταχθεί έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου από την οικία ΥΔΟΜ, διατηρούνται επί ήδη αρκετά έτη. Κάποιες από αυτές διαθέτουν ακόμη και εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικών ρευμάτων εντός του δημοσίου χώρου, χωρίς, προφανώς, να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες εγκρίσεις για την ασφαλή λειτουργία τους.

Κατασκευές οι οποίες καταστρατηγούν τους κανονισμούς χρήσης των χώρων, όπως τραπεζοκαθίσματα, πλαγιοκαλύψεις, πατάρια, προθήκες κ.α..

Αυθαίρετες τροποποιήσεις, μετακινήσεις ή και αφαιρέσεις του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά σώματα κλπ)

Δέντρα που έχουν κοπεί, είτε χωρίς λόγο είτε γιατί αρρώστησαν. Δεν έχουν όμως αντικατασταθεί εδώ και αρκετά έτη.

Παρτέρια που έχουν καταστραφεί ή και έχουν καλυφθεί από άλλες παράνομες κατασκευές.

Επισημαίνουμε ότι πολλές από τις παραπάνω κατασκευές, πέρα από το αμφισβητούμενο αισθητικό αποτέλεσμα που διαμορφώνουν στο κέντρο της πόλης μας, δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στη χρήση του δημόσιου χώρου από ΑμΕΑ και από οχήματα ασφάλειας.

Ακόμη σημειώνουμε ότι άδειες μικρής κλίμακας ή βεβαιώσεις του άρθρου 30 του Ν4495/17 που αφορούν κατασκευές εντός του κοινόχρηστου δημόσιου και δεν έχουν λάβει είτε τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου (όπου αυτό είναι εφικτό), είτε τη θετική γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, πρέπει να ανακληθούν.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν5106/2024, η έναρξη αναγκαστικής εφαρμογής των οποίων αναμένεται εντός του καλοκαιριού και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 74 «Αναστολή λειτουργίας για οικονομικές δραστηριότητες και διακοπή ρευματοδότησης Προσθήκη άρθρου 125ΙΣΤ στον ν.4495/2017»:
…..
1. Σε περιπτώσεις εντοπισμού αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών και αυθαιρέτων αλλαγών χρήσεως, αν πρόκειται για χώρο στον οποίο ασκείται οικονομική δραστηριότητα ή χρησιμοποιείται για την άσκηση και την υποστήριξη της εν γένει λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας:

α) επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση της άδειας ή της έγκρισης λειτουργίας ή

β) εκδίδεται απόφαση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας για τις περιπτώσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με γνωστοποίηση.
…..
4. Η προσωρινή αφαίρεση της άδειας/έγκρισης ή διακοπή της λειτουργίας και η σφράγιση επιβάλλονται ανεξάρτητα από την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και παραμένουν σε ισχύ κατά τον χρόνο εξέτασης αυτής. Αφορούν δε το σύνολο της υποστήριξης και λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, στις εγκαταστάσεις της οποίας περιλαμβάνονται οι αυθαίρετες κατασκευές, καθώς και τυχόν άλλες υποστηριζόμενες ή εξαρτώμενες λειτουργικά από τις αυθαίρετες κατασκευές οικονομικές δραστηριότητες.

Η αποσφράγιση εγκατάστασης που έχει σφραγιστεί σύμφωνα με το παρόν διενεργείται αν αποδεδειγμένα παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι και οι προϋποθέσεις επιβολής της σφράγισης. Η παραβίαση της σφράγισης τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95).

Αναγνωρίζοντας ότι, η εφαρμογή του νέου νόμου, που θα γίνεται από ιδιώτες Ελεγκτές Δόμησης, θα δημιουργήσει έντονη ανησυχία στην οικονομική δραστηριότητα του κέντρου της πόλης και θέλοντας τόσο να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις όσο και να διαφυλάξουμε το Δημόσιο χώρο, που υποβαθμίζεται καθημερινά, θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

Σε τι στάδιο βρίσκονται οι υποβεβλημένες καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές σε δημόσιο χώρο; Έχει κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την απομάκρυνση των αυθαιρεσιών;

Τι ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στο κέντρο της πόλης; Κινήθηκαν οι διαδικασίες για την εκ νέου απόδοση του χώρου στους πολίτες;

Έχει γίνει έλεγχος για την καταστροφή του αστικού εξοπλισμού των πεζοδρόμων και των πεζοδρομίων; Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων και η αποκατάσταση τους;
Τι προβλέπεται για τους ιδιώτες που απομακρύνουν δένδρα και καταλαμβάνουν τα παρτέρια; Έχει προβλεφθεί η φύτευση νέων δένδρων και η αποκατάσταση του πρασίνου;

Έχουν γίνει οι προβλεπόμενες ενέργειες για την απελευθέρωση των πεζοδρομίων και ειδικότερα για την απελευθέρωση των οδεύσεων τυφλών;
Σκοπεύει ο Δήμος να «βάλει φρένο» στις καθημερινά αυξανόμενες καταπατήσεις δημόσιου χώρου;

Ο Σύλλογος θεωρεί ότι, θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία και συνολική αντιμετώπιση από όλους τους φορείς και τις Υπηρεσίες του Δήμου, όχι μόνο με καταγραφή των παραβάσεων και την επιβολή προστίμων, αλλά και με την υποχρέωση των παραβατών να καθαιρέσουν οποιασδήποτε αυθαίρετη κατασκευή και να αποκαταστήσουν το Δημόσιο χώρο.»