Χωρίς κατηγορία

Σέρρες: Απάντηση του διοικητή του νοσοκομείου σε καταγγελίες

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών σε απάντηση των διαφόρων καταγγελιών που δημοσιεύονται στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τον τελευταίο καιρό, ενημερώνει τα εξής:

– Σε κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται από ξαφνική αποχώρηση ιατρών ή λόγω διαφόρων συμβάντων που καθιστούν υποχρεωτική την απομάκρυνση ιατρών από τα καθήκοντά τους, η Διοίκηση προβαίνει εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί άμεσα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
Στις αρχές του προηγούμενου μήνα, ο Διευθυντής του Β’ Παθολογικού Τμήματος ενημέρωσε τη Διοίκηση ότι σκοπεύει να συνταξιοδοτηθεί στο τέλος του χρόνου για προσωπικούς του λόγους, νωρίτερα από τον ηλικιακό περιορισμό που θέτει ο νόμος. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο και πριν τη λήξη του μήνα, προκειμένου να καλυφθεί εγκαίρως το κενό που θα δημιουργηθεί από την αποχώρησή του, ζητήθηκε μετά από συνεννόηση με τη Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η έγκριση προκήρυξης μιας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας. Αναμένεται η ανακοίνωση της έγκρισης.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από το Διευθυντή του Α΄ Παθολογικού Τμήματος για επικείμενη αποχώρησή του.
Αντιθέτως, ο Διευθυντής του Πνευμονολογικού Τμήματος κ. Αντωνιάδης, κατέθεσε την 1η Σεπτεμβρίου αίτηση παραίτησης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έκανε άμεσα χρήση της κανονικής του αδείας. Δεδομένου ότι ο κ. Αντωνιάδης ήταν ταυτόχρονα και υπεύθυνος του covid-19 και επειδή η λειτουργία του Νοσοκομείου θα πρέπει να συνεχίζεται απρόσκοπτα, ανατέθηκαν καθήκοντα υπευθύνου covid-19 στον κ. Καλλινικίδη Θεόφιλο.

Όσον αφορά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με το ατύχημα που υπέστη η Διευθύντρια της Μονάδας και την υποχρεωτική αναρρωτική άδεια που πήρε, η Διοίκηση του Νοσοκομείου που το έμαθε τυχαία (δεν την ενημέρωσε κανείς) ενήργησε άμεσα και ήδη μας κοινοποιήθηκε η απόφαση πρόσληψης επικουρικού γιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας και στις 22 Σεπτεμβρίου θα αναλάβει υπηρεσία.
Ταυτόχρονα ζητήθηκε και έγινε αποδεκτό το αίτημά μας για προκήρυξη μιας επιπλέον θέσης ειδικότητας Νεφρολογίας (η δεύτερη που προκηρύχθηκε εντός του 2020). Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 11392/17-07-2020 Προκήρυξης που αφορά την κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικότητας Αναισθησιολογίας και μιας θέσης Νεφρολογίας έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η κρίση.

Να σημειωθεί επίσης, ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου στο θέμα των Αναισθησιολόγων έχει κάνει όλες τις προσπάθειες που μπορούσε για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από την αποχώρηση-μετακίνηση δύο Αναισθησιολόγων τον περασμένο Μάρτιο.
Συγκεκριμένα:
Από τις 22-02-2020 υποβλήθηκε αίτημα προς τη Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας για μετακίνηση δύο Αναισθησιολόγων, το οποίο υποβλήθηκε εκ νέου και τους επόμενους μήνες με αποτέλεσμα να καλυφθούν πέντε (5) εφημερίες τον Ιούνιο και μία (1) εφημερία τον Αύγουστο από ιατρούς άλλων Νοσοκομείων.
Στις 30-03-2020 υποβλήθηκε αίτημά μας για πρόσληψη ενός επικουρικού Αναισθησιολόγου, το οποίο εγκρίθηκε με Υπουργική Απόφαση στις 05-05-2020 αλλά δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει υποψήφιος Αναισθησιολόγος στη λίστα των επικουρικών ιατρών της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας για το Νοσοκομείο Σερρών.

Στις 16-03-2020 υποβλήθηκε αίτημά μας για την άμεση προκήρυξη τριών (3) θέσεων Αναισθησιολογίας, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και προχωρήσαμε στην υπ’ αριθ. 11392/17-07-2020 Προκήρυξη των θέσεων. Δυστυχώς όμως, υπέβαλλαν τα χαρτιά τους μόνο δύο υποψήφιοι, εκ των οποίων η μία είναι η επικουρική γιατρός που εργάζεται στο Νοσοκομείο μας. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, η κενή θέση θα επαναπροκηρυχθεί.
Στις 20 και στις 22 Μαΐου 2020 ζητήθηκε η έγκριση τριών (3) Αναισθησιολόγων – ιδιωτών γιατρών για συνεργασία με το Νοσοκομείο με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. Το αίτημα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και από τη Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας στις 24-07-2020 για δύο (2) θέσεις Αναισθησιολόγων και από τότε μέχρι σήμερα δημοσιεύθηκαν δύο (2) Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι οποίες μάλιστα κοινοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χωρίς να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η Διοίκηση χρησιμοποίησε κάθε δυνατό μέσο για να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες που διαμορφώθηκαν, δυστυχώς όμως σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν υπήρξε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
– Από τις προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 2170/11-02-2020 Προκήρυξης και αναμένονται τα ΦΕΚ των επιτυχόντων. Ήδη ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις διορισμού ιατρών των ειδικοτήτων Παθολογικής Ανατομικής, Ακτινολογίας και Παθολογικής Ογκολογίας.

Η υπ’ αριθ. 2170/11-02-2020 Προκήρυξη περιλαμβάνει τις παρακάτω θέσεις ιατρών ΕΣΥ με το βαθμό του Επιμελητή Β’:

Μία (1) θέση Οφθαλμολογίας
Μία (1) θέση Ακτινολογίας
Μία (1) θέση Αιματολογίας
Μία (1) θέση Νεφρολογίας
Μία (1) θέση Παθολογικής Ογκολογίας
Μία (1) θέση Ρευματολογίας
Μία (1) θέση Παθολογικής Ανατομικής
Μία (1) θέση Παιδιατρικής
Μία (1) θέση Ουρολογίας
Μία (1) θέση Καρδιολογίας

– Από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της νέας Διοίκησης του Νοσοκομείου έχουν γίνει οι εξής προσλήψεις σε επικουρικό προσωπικό:
Ιατρικό προσωπικό
Ειδικότητας ΩΡΛ (1)
Ειδικότητας Καρδιολογίας (1)
Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής (1)
Ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας (1),
και αναμένεται η πρόσληψη ενός Νεφρολόγου που αναφέρθηκε προηγουμένως.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι τρία (3) έτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κάλυψη των αναγκών του Β’ Παθολογικού Τμήματος, ζητήθηκαν και εγκρίθηκαν δύο (2) θέσεις Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής. Δυστυχώς στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών δεν υπήρχε ενδιαφερόμενος ειδικότητας Παθολογίας και προχωρήσαμε στην πρόσληψη μιας (1) ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.
Νοσηλευτικό και Λοιπό προσωπικό
ΠΕ Νοσηλευτικής (2)
ΤΕ Νοσηλευτικής (4)
ΔΕ Νοσηλευτικής (10)
ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών (5)
ΤΕ Διατροφής και Διαιτολογίας (1)
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (1)
ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών (1)
ΥΕ Τραπεζοκόμων (2)
ΥΕ Καθαριστών (2)

ενώ αναμένεται η πρόσληψη:
Δύο (2) ΥΕ Καθαριστών
Δύο (2) ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Ενός (1) ΔΕ Οδηγών
Πέντε (5) ΤΕ Λογιστικής
Ενός (1) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
Ενός (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και
Ενός (1) ΔΕ Κλιβανιστών-Αποστειρωτών

Από το παραπάνω προσωπικό που έχει προσληφθεί για 24 μήνες, είκοσι ένας (21) εργαζόμενοι έχουν ενταχθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που ήταν αρχικά, στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020.

– Σε ότι αφορά τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αυτή τη στιγμή τρέχει η προκήρυξη 6Κ στην οποία περιλαμβάνονται 12 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών για το Νοσοκομείο Σερρών:
Μία (1) θέση ΔΕ Κλιβανιστών-Αποστειρωτών
Μία (1) θέση ΔΕ Ψυκτικών
Μία (1) θέση ΤΕ Διατροφής-Διαιτολογίας
Μία (1) θέση ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας
Μία (1) θέση ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Δύο (2) θέση ΔΕ Μαγείρων
Μία (1) θέση ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
Μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών
Μία (1) θέση ΠΕ Στατιστικής
Μία (1) θέση ΠΕ Χημείας-Βιοχημείας-Βιολογίας
Μία (1) θέση ΔΕ Τηλεφωνητών

– Βεβαίως και η Διοίκηση ανησυχεί και αναζητεί λύση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου στο πρόβλημα που θα υπάρξει με την αλλαγή των καιρικών συνθηκών και την αναμονή των ασθενών τόσο στο χώρο του ΤΕΠ και του Covid, όσο και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Ήδη έχουν κατατεθεί ορισμένες προτάσεις και αναμένεται η επιλογή αυτής που θα ικανοποιεί την στέγαση των ασθενών και θα πληροί τα μέτρα προφύλαξης κατά της διασποράς του covid-19.

Ο Διοικητής

Νικόλαος Φαρμάκης