ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σέρρες: 56 προσλήψεις στο ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου

Σύμφωνα με απόφαση της αποκεντρωμένης περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, το ΤΟΕΒ 3ου Αρδευτικού Δικτύου Σιδηροκάστρου, θα προχωρήσει σε πρόσληψη πενηνταέξι (56) ατόμων, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και τις ανάγκες της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου περιόδου για χρονικό διάστημα μέχρι 5 μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως 8 μήνες σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του.