Χωρίς κατηγορία

Προσλήψεις από την ΚΡΙ ΚΡΙ

Η εταιρία γαλακτοκομικών προϊόνων αναζητά προσωπικό σε τρεις περιοχές της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα: 

-Junior Sales Operations Analyst (Ασπρόπυργος) – Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Οικονομικών/Διοίκησης/Στατιστικής, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού στατιστικών εφαρμογών, γνώση MS Office, αποδεδειγμένη καλή γνώση και χρήση BI tools, εξοικείωση στη δημιουργία συνδυαστικών αναφορών από διαφορετικές βάσεις δεδομένων

-Quality Assurance Specialist (Σέρρες) – Απόφοιτος Γεωπονίας ή Χημικών Μηχανικών ή συναφών σχολών με κατεύθυνση στα τρόφιμα, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, προγραμματισμός και οργάνωση

-Εργοδηγός Παραγωγής Παγωτού/Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός (Σέρρες) – Αντίστοιχο πτυχίο, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση βασικών αρχών και διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισμού

-Υπεύθυνος Βάρδιας Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου (Σέρρες) – Πτυχίο ΑΕΙ Κτηνιάτρου ή Βιολόγου ή Γεωπόνου Τεχνολόγου Τροφίμων (ΑΕΙ) ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση στον τομέα τροφίμων, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού MS Office, γνώσεις υλοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, αναλυτική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, γνώση SAP και στατιστικών εφαρμογών, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

-Επιθεωρητής Ζώνης Γάλακτος (Σέρρες) – Πτυχίο ΑΕΙ Κτηνιάτρου ή Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής ή Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας, εμπειρία 3 χρόνων στον αγροδιατροφικό τομέα, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, γνώσεις υλοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

-Επιθεωρητής Πωλήσεων Γαλακτοκομικών (Θεσσαλονίκη) – Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών ή Marketing, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία 3 χρόνων σε ανάλογη θέση στο κλάδο των FMCG, καλή γνώση MS Office, κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης

-Επιθεωρητής Πωλήσεων Παγωτού (Ασπρόπυργος) – Απόφοιτος Οικονομικών, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία 3 χρόνων σε ανάλογη θέση στο κλάδο των FMCG, γνώσεις παραδοσιακής τοπικής αγοράς, εμπειρία σε πρακτικές διαπραγμάτευσης και χειρισμού παροχών, γνώση MS Office

Δείτε εδώ περισσότερα