ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ποιοι μπορούν να βγουν σε πρόωρη σύνταξη το 2023

Χιλιάδες ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα εντός του τρέχοντος έτους να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα. Ειδικότερα η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει πως το 2023 πλήρη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας μπορούν να πάρουν οι πολίτες που έχουν συγκεντρώσει συνολικά 40 έτη ασφάλισης και στο 67ο έτος ηλικίας όσοι έχουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Ωστόσο υπάρχουν ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για το 2023 που  ισχύουν για τους εργαζόμενους γονείς του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ, των ταμείων, των τραπεζών και του ΙΚΑ καθώς έχουν δικαίωμα «εξόδου» ακόμη και στα 50 έτη και έως τα 58 έτη με την προϋπόθεση όμως να έχουν κατοχυρώσει στο παρελθόν δικαίωμα συνταξιοδότησης.  Σημαντικό ρόλο φυσικά παίζει και το πότε ενηλικιώθηκε το παιδί.

Με τα νέα δεδομένα σύνταξη εντός του 2023 από το δημόσιο παίρνουν οι παρακάτω 14 κατηγορίες ασφαλισμένων:

1-Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά µέχρι και την 31η-12-2018 (απαιτούμενο όριο ηλικίας 60 ετών και 6 μηνών για σύνταξη το 2023).

2-Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά µέχρι και την 31η-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).

3-Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά µέχρι και την 31η-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).

4-Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι που είναι γεννηµένοι έως και τον 9ο/1960 με 25ετία έως και 31-12-2012, που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά µέχρι και την 31η-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 µηνών).

5-Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι γεννημένοι έως και τον 3ο/1958, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 64 ετών και 9 µηνών).

6-Υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2022.

7-Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννηµένοι τον 1ο/1965 έως και τον 7ο/1965 με 21 έτη το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 5 μηνών).

8-Γονείς ανήλικων τέκνων δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2011 που είχαν κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας ανήλικο παιδί και είναι γεννηµένοι από τον 1ο/1965 έως και τον 7ο/1965 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 5 μηνών).

Εξάλλου με μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο μπορούν να αποχωρήσουν το 2023 οι εξής κατηγορίες:

9-Ανδρες γεννηµένοι το 1961 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).

10-Γυναίκες γεννηµένες το 1966 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).

11-Ανδρες γεννηµένοι έως και το 1966 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011 και όχι νωρίτερα (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).

12-Ανδρες γεννηµένοι έως και το 1964 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012 και όχι νωρίτερα (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών).

13-Ανδρες γεννηµένοι από το 1967 και εφεξής που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011 μπορούν πλέον να λάβουν μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους.

14-Ανδρες γεννηµένοι από το 1965 και εφεξής που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012 μπορούν πλέον να λάβουν μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους.

Α. Συνταξιοδότηση με 25ετία και ανήλικο τέκνο

Μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι γονείς (άνδρες και γυναίκες) ανηλίκων και οι τρίτεκνοι και άνω ασφαλισμένοι του Δημοσίου, οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η συνταξιοδότηση αυτή γίνεται  ανάλογα με το έτος θεμελίωσης στα 50 ή τα 52 ή τα 55 έτη και αφορά:

1.Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει:

α. το 2011 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου.

β. το 2012 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου.

2.Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 25ετία και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου.

3.Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι:

• (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 20ετία.

• και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών.

• και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών.

Β. Γονείς  με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο

Μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων του ΙΚΑ των Ταμείων των ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης  και έχουν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα ανηλικότητα .  Αυτό γίνεται  ανάλογα με το όριο ηλικίας όπως αυτό ρυθμίστηκε με βάση τον Ν. 4336/2015 και αφορά:

Μητέρες που είχαν συμπληρώσει:

• το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 50ό έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 55 για πλήρη.

• το 2011 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 52ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 57 για πλήρη.

• το 2012 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 55ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 60 για πλήρη.

Πηγή: dikaiologitika.gr