Χωρίς κατηγορία

Περιφέρεια Σερρών: Χειμερινό ωράριο πρατηρίων καυσίμων

Καθορίζουμε το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων Ν. Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1-10-2020 έως 30-4-2021, ως εξής:
1. Το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, μικτών και αμιγών συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων είναι ελεύθερο.
2. Ορίζεται υποχρεωτική εκ περιτροπής διανυκτέρευση και υποχρεωτική εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες ως εξής:
α) Υποχρεωτική εκ περιτροπής διανυκτέρευση:
Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας ορίζεται από τις 21:00 μ.μ. έως και 6:00 π.μ. της επομένης, με ελάχιστη διάρκεια υποχρεωτικής λειτουργίας τις δύο ώρες (από 21:00 έως 23:00). Τα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν υποχρεωτικά εκ περιτροπής κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτουν το 10% των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Σερρών και περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες διανυκτερεύσεων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

β) Υποχρεωτική εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες: Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά κατά τις Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας, ορίζεται από τις 6:00 π.μ. έως και 21:00 μ.μ. Τα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν υποχρεωτικά εκ περιτροπής κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτουν το 25% των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Σερρών και περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες διημερεύσεων, οι οποίοι αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Σημειώνεται ότι στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά και στον Δήμο Βισαλτίας καλύπτονται οι ανάγκες του καταναλωτικού κοινού κατά τη νυχτερινή λειτουργία από πρατήρια στα οποία είναι εγκατεστημένοι αυτόματοι πωλητές καυσίμων και προσδιορίζονται στον συνημμένο σχετικό πίνακα.
Οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίμων υποχρεούνται να τοποθετούν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες των υποχρεωτικών εκ περιτροπής  διανυκτερεύσεων και της υποχρεωτικής εκ περιτροπής ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση.

Σε περίπτωση μη τήρησης του καθοριζόμενου με την παρούσα προγράμματος επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιμο 5.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 37 παρ. 4 του Ν. 4062/2012.
Οι παραπάνω αναφερόμενοι πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr).