ΥΓΕΙΑ

Παράταση της άυλης συνταγογράφησης

Την παράταση της άυλης συνταγογράφησης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 αποφάσισαν οι υπουργοί Υγείας και Επικρατείας. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1929/20.05.2020. Όπως επισημαίνεται, η διενέργεια της άυλης συνταγογράφησης θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 36 (τριακοστό έκτο) της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

Διευκρινίζεται ότι η παράταση αφορά ΜΟΝΟ όσους έχουν κάνει εγγραφή στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έχουν επιλέξει ότι επιθυμούν την άυλη συνταγογράφηση.

ΔΕΝ αφορά την επανέκδοση συνταγών για χρόνιες παθήσεις, καθώς οι συγκεκριμένες συνταγές μπορούν να εκτελούνται έως τις 30.6.2020.