ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων: Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής και προώθησης

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών», η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Βαφείων και Συναφών Επαγγελμάτων προχώρησε σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τις «ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας» με την ανάδοχο εταιρεία «ΣΥΝΕΔΡΑ Ο.Ε.»

Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών, η «ΣΥΝΕΔΡΑ Ο.Ε.» έχει δημιουργήσει με επιτυχία το Επικοινωνιακό Σχέδιο, το οποίο εμπεριέχει αναλυτικά τη διαδικασία υλοποίησης του συνόλου των δράσεων δημοσιότητας, τα χρονοδιαγράμματα, τα χαρακτηριστικά της κάθε δράσης αλλά και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.

Ακόμη, έχει προβεί στη δημιουργία του 1ου έντυπου υλικού που απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το έργο, τον γενικό σκοπό του και τους ειδικούς στόχους του. Με την ολοκλήρωση της Πράξης, θα δημιουργηθεί Απολογιστικό Ενημερωτικό Έντυπο για την Πράξη το οποίο θα εμπεριέχει πληροφορίες αναφορικά με την ολοκλήρωση της Πράξης, τις δράσεις και τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν.

Επιπροσθέτως, η Ανάδοχος εταιρεία έχει προβεί στη δημιουργία δύο ενημερωτικών βίντεο. Τα βίντεο εμπεριέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της Πράξης στο facebook αλλά και στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΤΠΣΒΕ. Θα ακολουθήσουν άλλα τρία βίντεο με αντίστοιχες πληροφορίες.

Η «ΣΥΝΕΔΡΑ Ο.Ε.» έχει δημιουργήσει 4 ενημερωτικές καταχωρήσεις οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε επιλεγμένες ενημερωτικές ιστοσελίδες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση πληροφοριών. Θα ακολουθήσουν ακόμη 4 ενημερωτικές καταχωρήσεις σε ενημερωτικές ιστοσελίδες αναφορικά με την πορεία της Πράξης αλλά και με πληροφορίες που αφορούν την υλοποίησή της.

Τέλος, για την ενημέρωση των ωφελούμενων αναφορικά με την πορεία της Πράξης, δημιουργήθηκε και πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή Ημερίδα (webinar), με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα της ΠΟΣΤΠΣΒΕ κ. Γιώργου Σκλήρη, του κ. Σπύρου Μπόμπολη που διατελεί Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγραμμάτων και συντονιστής κατάρτισης του ΚΔΒΜ Εργασία Εκπαιδευτική Α.Ε, του κ. Κωνσταντίνου Παπάζογλου, Γενικού Διευθυντή του φορέα πιστοποίησης UCERT, της συντονίστριας Μαρίας Κασιώλα και την παρουσία των ωφελούμενων.

Χρηματοδότηση της Πράξης                                             

Φορέας χρηματοδότησης της Πράξης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ 1191. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόσους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  2019ΣΕ11910008.