ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΡΡΕΣ

Οδηγίες για την αντιμετώπιση της ραγολέτιδας της κερασιάς και της καρπόκαψας της ροδακινιάς

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας ανακοινώνει τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το δίκτυο φερομονικών παγίδων που παρακολουθεί η υπηρεσία μας, ξεκίνησε η πτήση της ραγολέτιδας ή μύγας της κερασιάς (Rhagoletis cerasi) στις αρχές Μαίου στις πεδινές περιοχές της ΠΕ Σερρών. Το συγκεκριμένο έντομο αποτελεί πολύ σοβαρό εχθρό των κερασιών. Τα ακμαία εναποθέτουν τα αυγά τους στο εσωτερικό των μικρών καρπών και στη συνέχεια εμφανίζονται οι προνύμφες, οι οποίες τρέφονται από τη σάρκα των καρπών. Έχει μία γενιά το χρόνο. Σύμφωνα με τα παραπάνω συνιστάται να γίνει ένας ψεκασμός με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια σκευάσματα και επανάληψη του μετά από δέκα (10) ημέρες. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον αριθμό των ημερών πριν την συγκομιδή.

Για τις πρώιμες ποικιλίες συστήνεται να χρησιμοποιηθούν βιολογικά σκευάσματα. Τα τελευταία χρόνια, στους κερασεώνες της περιοχής μας, εμφανίστηκε το έντομο Δροσόφιλα (Drosophila suzukii) που είναι ένα πολυφάγο είδος και προσβάλλει τους καρπούς μεγάλου αριθμού καλλιεργειών. Η διαπίστωση της προσβολής και των σχετικών συμπτωμάτων είναι αρκετά δύσκολη. Η καταστροφή των καρπών προκαλείται από την τροφική δραστηριότητα της προνύμφης καθώς και από τη δευτερογενή ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων που επιτείνουν τη ζημιά, ιδιαίτερα κατά την αποθήκευση στα ψυγεία.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη προσβολή παρατηρείται κατάρρευση των καρπών. Σε περιοχές όπου παρατηρήθηκαν προσβολές τα προηγούμενα χρόνια συνιστάται η συνδυασμένη καταπολέμηση με τη ραγολέτιδα με δραστικές ουσίες που έχουν δράση και στους δύο εχθρούς. Στα πλαίσια της προληπτικής αντιμετώπισης των δύο παραπάνω εχθρών συστήνεται στους παραγωγούς να μην αφήνουν ασυγκόμιστους καρπούς επάνω στα δέντρα και να ενσωματώνουν στο έδαφος τυχόν υπολείμματα καρπών. Τέλος, πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλο κλάδεμα για να επιτυγχάνεται καλύτερος αερισμός της κόμης.

Ένας από τους σημαντικότερους εχθρούς των πυρηοκάρπων είναι η καρπόκαψα της ροδακινιάς (Grapholitha molesta) η οποία προσβάλλει τους βλαστούς και τους καρπούς κυρίως της ροδακινιάς και δευτερευόντως της βερικοκιάς, δαμασκηνιάς και αμυγδαλιάς. Συμπληρώνει 4-5 γενιές το χρόνο. Σύμφωνα με την παρακολούθηση του δικτύου φερομονικών παγίδων που τοποθετήθηκαν την 1η Απριλίου, η πτήση του συγκεκριμένου εντόμου ξεκίνησε στις 8 Απριλίου στις πεδινές περιοχές της ΠΕ Σερρών.

Η έναρξη των εκκολάψεων εξαρτάται από τις επικρατούσες θερμοκρασίες και οι νεαρές προνύμφες εισέρχονται στους ακραίους νεαρούς βλαστούς και ανοίγουν στοά στο κέντρο τους. Οι υπόλοιπες γενιές προσβάλλουν είτε τους βλαστούς είτε τους καρπούς ιδιαίτερα μετά την έναρξη αλλαγής του χρώματος. Οι ψεκασμοί πρέπει να πραγματοποιούνται με ωοκτόνα σκευάσματα κατά την έναρξη των εκκολάψεων (μέγιστο συλλήψεων) ή με προνυμφοκτόνα 3-4 ημέρες αργότερα. Τέλος, ένας ακόμη σημαντικός εχθρός της ροδακινιάς είναι η ανάρσια (Anarsia lineatella) που προσβάλλει επίσης τους νεαρούς βλαστούς και τους καρπούς όλων των ηλικιών. Σύμφωνα με το δίκτυο φερομονικών παγίδων, η πτήση του συγκεκριμένου εντόμου ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου με μικρό αριθμό συλλήψεων. Οι ψεκασμοί που συστήνονται εναντίον της καρπόκαψας καλύπτουν και την αντιμετώπιση της ανάρσιας.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει απόλυτη συσχέτιση του αριθμού συλλήψεων στις παγίδες με την ένταση των προσβολών. Οι φερομονικές παγίδες μας παρέχουν πληροφορίες για την εξέλιξη του κύκλου ζωής των εντόμων εχθρών. Για τη λήψη απόφασης για ψεκασμό θα πρέπει επιπλέον να λαμβάνεται υπόψη η επιτόπια παρατήρηση για ύπαρξη αυγών και προνυμφών, το ιστορικό προσβολών τα προηγούμενα χρόνια και το στάδιο της καλλιέργειας.

Οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι με διαβροχή όλης της φυλλικής επιφάνειας και στα ψηλά τμήματα των δένδρων. Κατά την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να εφαρμόζονται πιστά οι οδηγίες χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος).