ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομός Σερρών: Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων

Με την υπ. αριθμ. 11440 Απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κος Θωμά Μπαχαράκη αναστέλλεται η λειτουργία εβδομήντα τριών (73) Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2022-2023. Για την Απόφαση αναστολής λειτουργίας των 73 Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2022-2023, ελήφθη υπόψη το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, οι τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, καθώς και τα έγγραφα των κατά τόπους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Στο νομό Σερρών αναστέλλουν την λειτουργία τους τα παρακάτω σχολεία: 

Νηπιαγωγεία
▪ Νηπιαγωγείο Τούμπας (Αιτιολογία: Μικρός αριθμός μαθητών)
▪ Νηπιαγωγείο Νέων Κερδυλίων (Αιτιολογία: Μικρός αριθμός μαθητών)

▪ Νηπιαγωγείο Κάτω Ποροΐων (Αιτιολογία: Μικρός αριθμός μαθητών)
▪ Νηπιαγωγείο Ελαιώνα Σερρών (Αιτιολογία: Μικρός αριθμός μαθητών)
▪ 23ο Νηπιαγωγείο Σερρών (Αιτιολογία: Ακαταλληλότητα κτιρίου, ήδη σε αναστολή 8 έτη)
▪ Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου (Αιτιολογία: Μηδενικός αριθμός μαθητών, ήδη σε αναστολή 3 έτη)
▪ 2ο Νηπιαγωγείο Ηράκλειας (Αιτιολογία: Μηδενικός αριθμός μαθητών, ήδη σε αναστολή 6 έτη)

Δημοτικά Σχολεία
▪ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών & Βαρήκοων (Αιτιολογία: Μηδενικός αριθμός μαθητών, ήδη σε αναστολή 11 έτη)