ΕΛΛΑΔΑ

Η δορυφορική εικόνα της Ελλάδας τώρα

Σχεδόν όλη η χώρα καλύπτεται από σύννεφα όπως δείχνει η δορυφορική αυτή την ώρα, ενώ σε αρκετές περιοχές βρέχει