Χωρίς κατηγορία

Επιμελητήριο Σερρών: Οδηγίες για το επιδοτούμενο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας

Δείτε τις Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
 

 

 Program_100000_UserGuide_20201002_F1524_F8410.pdf