ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιδόματα Οκτωβρίου: Πότε θα πληρωθούν από τον ΟΠΕΚΑ

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου 2022 θα πληρωθούν από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) τα επιδόματα και οι παροχές του μήνα.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 οι δικαιούχοι θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα εξής: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), Επίδομα Στέγασης, Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα καθώς και το Επίδομα γέννησης.

1. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2022, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής.

Η πληρωμή μηνός Οκτωβρίου 2022 για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2022 και έχει εγκριθεί, θα γίνει την τελευταία εργάσιμη του Οκτωβρίου 2022 δηλαδή την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

2. Επίδομα ενοικίου

Η πληρωμή στους δικαιούχους του επιδόματος ενοικίου / στέγασης για τον μήνα Οκτώβριο 2022 στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη του Οκτωβρίου 2022 δηλαδή την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Σημειώνεται πως το ποσό για τον δικαιούχο του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ευρώ τον μήνα, ενώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού λαμβάνει προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα. Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

3. Προνοιακά και διατροφικά επιδόματα

Η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2022 στους δικαιούχους των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων θα γίνει την τελευταία εργάσιμη του Οκτωβρίου 2022 δηλαδή την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως οι προνοιακές παροχές του άρθρου 1 καταβάλλονται σύμφωνα με τα κριτήρια, τους όρους, τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά καθώς και τα καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά, που προβλέπονται από το ισχύον οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε ΑμεΑ.

Το διατροφικό επίδομα αφορά σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς και ήπατος, μεταξύ άλλων και ανέρχεται σε 362 ευρώ τον μήνα.

4. Επίδομα γέννησης

Την τελευταία εργάσιμη του Οκτωβρίου 2022 θα γίνει και η πληρωμή στους δικαιούχους του επιδόματος γέννησης, όπως προβλέπεται από τον νόμο 4659/2020.

Υπενθυμίζεται πως το επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων ευρώ, έκαστη, μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία.

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης ηλεκτρονικά:

α) στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού

ή

β) στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιεί η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)

Πηγή: cnn.gr