ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση υποχρεώσεων ιδιοκτητών ιπποειδώνν

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, με αφορμή την εμφάνιση ιπποειδών αδιευκρίνιστου  ιδιοκτησιακού καθεστώτος ιδιαίτερα κατά μήκος των πεδινών εκτάσεων αλλά και του ορεινού όγκου της Περιφέρειας, θα ήθελε να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες των ιπποειδών για τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Όλα τα δεσποζόμενα ιπποειδή πρέπει να σημαίνονται ατομικά με ενέσιμο πομποδέκτη (microchip), ο οποίος ταυτίζετε με τα στοιχεία ιδιοκτησίας του ζώου.  
  • Τα δεσποζόμενα ιπποειδή πρέπει να διατηρούνται και να περιορίζονται εντός της σταβλικής εγκατάστασης που διαθέτει ο ιδιοκτήτης τους. 
  • Οι εγκαταστάσεις καθώς και η αγροτική έκταση που φιλοξενούνται τα ιπποειδή, πρέπει να είναι περιφραγμένες και να αποτρέπουν την διαφυγή  των ζώων χωρίς να  παραβιάζονται οι όροι της ευζωίας.  Ειδικότερα: έλλειψη φροντίδας, μη τήρηση μέτρων προστασίας για τα ζώα, ιπποπέδη ή παστούρωμα ή δέσιμο από το πόδι, κακή μεταχείριση, έλλειψη τροφής-νερού-καταλύματος.
  • Οι εγκαταστάσεις που φιλοξενούνται τα ιπποειδή πρέπει να διαθέτουν κωδικό και να είναι καταχωρημένες  από τις τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

   Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών προς τα ανωτέρω σύμφωνα με τον ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α’ 2014)  επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω ορισμένα παραδείγματα μη συμμορφώσεων:

1) Για την μη σήμανση των ιπποειδών με ηλεκτρονικό πομποδέκτη επιβάλλεται πρόστιμο χρηματικού ποσού 200 €  έως 3.000 € ανά ζώο και κατά περίπτωση. 

2) Για την μη τήρηση των όρων της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης επιβάλλεται πρόστιμο 100-5.000€. 

3) Για την διατήρηση και εκτροφή των ζώων σε εγκαταστάσεις που δεν είναι καταχωρημένες στους επίσημους καταλόγους εκμεταλλεύσεων των κτηνιατρικών υπηρεσιών επιβάλλεται πρόστιμο 1.000-5.000€. 

4) Για την μη συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση εγγραφής των ιπποειδών στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μητρώα, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000-10.000€. 

5) Στην περίπτωση μη τήρησης των κανόνων ευζωίας των ζώων ο υπεύθυνος της εκτροφής τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή  5.000-15.000€. 

   Οι ιδιοκτήτες των ιπποειδών πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται αθροιστικά και λαμβάνοντας υπόψη, την επικινδυνότητα της παράβασης, τον εντοπισμό περισσότερων από μία μη συμμορφώσεις  και της υποτροπής στην ίδια παράβαση.  

 

   Περίπτωση προστίμων: για δύο ιπποειδή χωρίς κωδικό εγκατάστασης (Α.1) και  χωρίς σήμανση των ιπποειδών  (Α.2), που βρεθήκαν ελεύθερα στον αγρό (Α.3) η διοικητική κύρωση είναι πολλαπλή, δηλαδή :

  (Α.3) + (Α.1)+ (Α.2)=1000(100%)+200(50%)+200(25%)=1150€ για ένα ζώο και 2.300 € για δύο ζώα.

Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί σε πολλαπλάσιο όταν μεταβάλλονται οι δείκτες επιμέτρησης δηλ. η επικινδυνότητα,  η μη συμμόρφωση κατ΄ εξακολούθηση κλπ.