ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Αυξήσεις στους μισθούς

Αυξήσεις 70 ευρώ τον μήνα θα δουν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ κατά 20-50 ευρώ θα αυξηθεί το επίδομα τέκνων και 30% το επίδομα θέσης ευθύνης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Θάνου Πετραλιά, η οποία δίνει τις σχετικές οδηγίες για τον υπολογισμό των νέων μισθών, οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων προσαυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου 2024 με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,0897, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Οι αυξήσεις είναι υψηλότερες για όσους έχουν παιδιά και διαμορφώνονται ως εξής: 

Υπάλληλος με 1 παιδί                                    70

Υπάλληλος με 2 παιδιά                                120  συνολικά

Υπάλληλος με 3 παιδιά                                170  συνολικά

Υπάλληλος με 4 παιδιά                                220  συνολικά

Υπάλληλος με 5 παιδιά                                290 (220+70) συνολικά

Υπάλληλος με 6 παιδιά                                360 (290+70) συνολικά

Επιπλέον, προβλέπεται:

Αύξηση κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά. Πρόκειται για ειδικό επίδομα που το λαμβάνουν 112.000 δικαιούχοι. Το εν λόγω επίδομα αναπροσαρμόζεται από 55 ευρώ σε 70 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνα και από 115 ευρώ σε 130 ευρώ για τους έγγαμους με τέκνα.

Αύξηση κατά 30% του επιδόματος παραμεθορίου από 100 στα 130 ευρώ και αφορά 21.200 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επιπλέον αύξηση μισθών των μελών ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) και θέσπιση ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης, με συνολική μεσοσταθμική αύξηση αμοιβών κατά 10%. Συγκεκριμένα, αναπροσαρμόζεται αναδρομικά από 7/10/2022 το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ (12.500 δικαιούχοι) σε συμμόρφωση με τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ. Η αύξηση αυτή είναι επιπλέον της αύξησης των 70 ευρώ και της οικογενειακής παροχής που θα λάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.