ΣΕΡΡΕΣ

Δήμος Βισαλτίας: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας – Τα θέματα

Συνεδρίαση του Δημοτικό Συμβουλίου Βισαλτίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018, και της υπ΄αριθ.375/39167/02.06.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πραγματοποιηθεί   στην  αίθουσα  του  Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» την  Τετάρτη  27  Ιουλίου 2022  και ώρα  20.30  μ.μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύμβασης  μακροχρόνιας μίσθωσης του  ακινήτου «Ιαματικές Πηγές θερμών Νιγρίτας».

Εισηγητής: O Δήμαρχος κ.Μασλαρινός Α.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση  23ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση  4ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας  έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.  

ΘΕΜΑ  4ο: Τακτοποίηση χρηματοδοτήσεων και διάθεση των εκτάκτων  ανειδίκευτων εσόδων .

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ  5ο: Εξέταση αιτήματος του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Νιγρίτας για  βοήθεια,  προς αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών  που προκάλεσε η πυρκαγιά της 2ας   Ιουλίου 2022 στο  εσωτερικό του Ιερού Ναού.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ  6ο: Έκδοση ψηφίσματος για την επικύρωση της  Συνθήκης  Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων.

Εισηγητής: O Δήμαρχος κ.Μασλαρινός Α