ΣΕΡΡΕΣ

Δήμος Βισαλτίας: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας, την Δευτέρα 30 Μαϊου 2022 και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα
αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 και
νοσήσαντες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27397 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.
2369 /τ.Β΄/14.05.2022)και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της
διασποράς , με δικαίωμα συμμετοχής όσων προσκομίσουν είτε :α) πιστοποιητικό εμβολιασμού,
είτε β)πιστοποιητικό νόσησης έως την Δευτέρα 30 Μαϊου 2022 και ώρα 14.00 μ.μ.
στην Γραμματεία του Δ.Σ. ή στο e-mail.:g.kolokytha@dimosvisaltias.gr.
2)και με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), για όσους από τη λίστα αποδεκτών
της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης , σύμφωνα με τα οριζόμενα
της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27397 Κ.Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. 2369 /τ.Β΄/14.05.2022)ή δεν επιθυμούν να έχουν
φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης,

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:
ΘΕΜΑ 1ο
:Έγκριση έκθεσης Eσόδων – Εξόδων A΄ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης –
εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2022.
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.
ΘΕΜΑ 2ο
:Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους
2022.
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.
ΘΕΜΑ 3ο
:Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους
2022.
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.
ΘΕΜΑ 4ο
:Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους
2022.
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.
ΘΕΜΑ 5ο
:Μεταβίβαση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Βισαλτίας χρηματοδότησης με
τίτλο :«Επιχορήγηση Δήμων για την παροχή υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ» ποσού 103.991,00
€.
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.
ΘΕΜΑ 6ο
:Καθιέρωση χρήσης ιδιαίτερου Δηλωτικού Σήματος από το Δήμο Βισαλτίας .
Εισηγητής: O Δήμαρχος κ.Μασλαρινός Α.
ΘΕΜΑ 7ο
:Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων σε υφιστάμενη αγροτική οδό στο Αγρόκτημα
Σιτοχωρίου.
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Χατζημάρκος Α.
ΘΕΜΑ 8ο
:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με για άνοιγμα Νέου λογαριασμού του Δήμου
Βισαλτίας στην Τράπεζα Πειραιώς για την ενεργοποίηση Πλατφόρμας Δήλωσης Τέλους επί των
Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων.
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.
ΘΕΜΑ 9ο
:Έγκριση 3ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.
ΘΕΜΑ 10ο
:Έγκριση 13
ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους
2022.
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.
ΘΕΜΑ 11ο
:Έγκριση δωρεάν παραχώρησης οχημάτων του Δήμου Βισαλτίας για χρήση από τη
Δ.Ε.Υ.Α.Β. Δήμου Βισαλτίας .
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.
ΘΕΜΑ 12ο
:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ. Μιχαηλίδη Μιχαήλ, Δικηγόρου
Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114),
για την παράσταση του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών για την συζήτηση
κλητήριου θεσπίσματος της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Σερρών.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Πασχαλίδης Ν.
ΘΕΜΑ 13ο
:Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Βισαλτίας .
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.
ΘΕΜΑ 14ο
:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ. Μιχαηλίδη Μιχαήλ , Δικηγόρου
Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114),
για την παράσταση του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών για την συζήτηση
κλητήριου θεσπίσματος της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Σερρών.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.