ΣΕΡΡΕΣ

Δήμος Βισαλτίας: Προσαυξήσεις στους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς νερού

Η ΔΕΥΑ Βισαλτία ενημερώνει πως από 1 Ιανουαρίου 2020 επιβάλλει την προσαύξηση που προβλέπεται από τη νομοθεσία σε όσους λογαριασμού καθίστανται ληξιπρόθεσμοι.

Η προσαύξηση ανέρχεται σε 0,73% επί της καθαρής αξίας του λογαριασμού για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΒ έχει ως εξής:

«Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βισαλτίας ενημερώνει τους δημότες-καταναλωτές πως από 1/1/2020 επιβάλλεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τόκος-προσαύξηση σε κάθε ληξιπρόθεσμο λογαριασμό. Συγκεκριμένα μετά την λήξη προθεσμίας πληρωμής του, το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,73% επί της καθαρής αξίας του λογαριασμού για κάθε μήνα καθυστέρησης.

(Άρθρο 21 Ν.Δ. 26-6/10-7-1944 – Άρθρο 53 του Κ.ΔΦ (Ν. 4174/13) όπως ισχύει – παρ. 1 άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 4224/13 – άρθρο 48 παρ. 3 Ν. 4223/13 – Απόφ. Υπ. Οικ. ΔΠΕΙΣ 1198598ΕΞ2013/31-12-2013 (ΦΕΚ. 19/10-1-2014) – 1252/20-11-2015 ΠΟΛ.)».