Χωρίς κατηγορία

Δήμος Σερρών: Σύμβαση για διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Στην ορθή διαχείριση επικίνδυνων κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων προχωρά ο Δήμος Σερρών μετά από την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων Polyeco AE. Η σύμβαση, αξίας 42.160 ευρώ(χωρίς ΦΠΑ) αφορά συλλογή από τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Σερρών και μεταφορά από την εταιρεία συνολικά 13.600 τόνων επικίνδυνων αποβλήτων κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

Η συλλογή επικίνδυνων κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων από αγροτικές περιοχές του Δήμου Σερρών άρχισε σήμερα από συνεργείο της εταιρείας Polyeco παρουσία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Παναγιώτη Καρακολίδη. Οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται σε φάσεις, ανά καλλιεργητική περίοδο, από τα σημεία υδροληψίας στα τοπικά διαμερίσματα.