ΣΕΡΡΕΣ

Δήμος Σερρών: Πρόσκληση για διανομή διατακτικών επιταγών

Ο Δήμος Σερρών, στο πλαίσιο ενίσχυσης κοινωνικά ευπαθών ομάδων, θα διανέμει σαράντα διατακτικές επιταγές αξίας 50 ευρώ, εκάστη, κατόπιν δωρεάς του κυρίου Χρήστου Μπεσίρη. 

Καλούνται οι δημότες (που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών) να προσέλθουν στο Γραφείο 124 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερρών (Κ. Καραμανλή 36 στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών) κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 23213-50561, για να υποβάλλουν αίτηση από τις 09-02-2022 έως τις 10-02-2022 και κατά τις ώρες 09:00 έως 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Έντυπο Ε1, Εκκαθαριστικό εφορίας και Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ όλων των ενηλίκων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, προσκομίζεται το Ε9 όλων των ενηλίκων) έτους 2020 .
  3. Αποδεδειγμένη ανεργία (βεβαίωση χρόνου ανεργίας) – αν υπάρχει
  4. Αποδεδειγμένη αναπηρία μέλους της οικογένειας (απόφαση ΚΕΠΑ) – αν υπάρχει
  5. Βεβαιώσεις σπουδών για τα προστατευόμενα τέκνα – αν υπάρχουν
  6. Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΚΟ, για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας
  7. Μισθωτήριο συμβόλαιο – αν υπάρχει
  8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)