ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Σερρών: Δημοτικό συμβούλιο για τα LED

Τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών θα πραγματοποιηθεί στις 25 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

   Συζήτηση – ενημέρωση για τον οδοφωτισμό του Δήμου Σερρών.      

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σερρών κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης