ΣΕΡΡΕΣ

Δήμος Σερρών: 6.125 ευρώ για να… απογραφούμε

Στο σκεπτικό της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Παρίσταται λοιπόν ανάγκη ο Δήμος Σερρών να «τρέξει» καμπάνια για τη σημασία της απογραφής και την παρότρυνση των πολιτών για τη συμμετοχή τους σε αυτήν με ακριβή στοιχεία, όπως άλλωστε έγινε και στο παρελθόν από τους Δημάρχους και όπως έκαναν και άλλοι Δήμοι σε όλη την χώρα, ώστε να σταματήσει η «αιμορραγία» που παρατηρείται τις ημέρες της απογραφής όπου για διάφορους λόγους κάτοικοι του Δήμου Σερρών, οι οποίοι έχουν όλα τα συμφέροντά τους στον Δήμο μας, απογράφονται σε χωριά της καταγωγής τους ή αλλού.

Είναι πλέον απαραίτητο να αυξηθεί ο πληθυσμός του Δήμου μας διότι κατά τα προαναφερόμενα είναι ένα κρίσιμο μέγεθος για το μέλλον του και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων και προκλήσεων.»

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 6.125,60 € με Φ.Π.Α., σε βάρος του
ΚΑΕ 00.6431.015 με την ένδειξη «Δράσεις Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για
Συγχρηματοδοτούμενα και Αναπτυξιακά Έργα Δήμου Σερρών», του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2021, για δράσεις παρεχόμενων υπηρεσιών δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης, για την
Απογραφή πληθυσμού του Δήμου Σερρών το 2021.

Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ