ΣΕΡΡΕΣ

Δήμος Νέας Ζίχνης: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Η 7η τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ζίχνης θα πραγματοποιηθεί την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Μ.Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. ως εξής:

-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για όσους έχουν καταθέσει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ για όσους δεν κατέθεσαν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

1.Τροποποίηση του προϋπολογισμού (3η) και του τεχνικού προγράμματος (3η) έτους 2022.

2.Έγκριση της έκθεσης εσόδων -εξόδων  (1ου) τριμήνου έτους  2022 του  Δήμου για τον έλεγχο  της υλοποίησης του προϋπολογισμού  οικονομικου έτους 2022.

3.Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων – μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2022 και εφεξής.

4.Έγκριση χρηματοδότησης του νομικού προσώπου με την επωνυμία  Κ.Π.Α.Κ.Α.Α. από ιδίους πόρους του Δήμου για όλο το έτος 2022 σε τρείς (3) ισόποσες τετράμηνες δόσεις των 40.000,00 €

  1. Επιλογή υδρονομικών οργάνων αρδευτικής περιόδου 2022.
  2.   Έγκριση δανειστικού συμβολαίου για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου νομιμότητας.

7.Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (αναψυκτήριο) της Κοινότητας Σ.Σ Αγγίστας.

8.Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην εταιρεία ‘Ελ. Δ. Μουζάκης Εκκοκκιστήρια Σερρών’ σε γεωτεμάχια αγροκτήματος     Γαζώρου, του Δήμου Νέας Ζίχνης.

  1. Ορισμός υπαλλήλου για άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για το έργο με τίτλο ‘My caves’, ‘Modernization, promotion and exploitation of caves’ στο πρόγραμμα Interreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020.
  2. Επανεξέταση αίτησης (τροποποιημένης) της εταιρείας ‘ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝ.Α.Ε.’, περί μίσθωσης δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων στις θέσεις Πετρωτό1 και Πετρωτό2 στην Κ. Αλιστράτης του Δ. Νέας Ζίχνης, ύστερα από αίτηση του 1/3 του συνόλου των δημοτικών συμβούλων (παρ.2 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.4674/20)