ΣΕΡΡΕΣ

Δήμος Ηράκλειας: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηράκλειας, την 21η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα
20.30, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: