ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Εμμ. Παππά: Προσλαμβάνει προσωπικό

Στην πρόσληψη δύο ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των παιδικών σταθμών του, προχωρά ο Δήμος Εμμ.Παππά .

Οι θέσεις αφορούν στις ειδικότητες Τ.Ε. νοσηλευτών και ΥΕ προσωπικό – μαγειρίων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους  και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο έτος. Αιτήσεις γίνονται δεκτές ως τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου.