ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Αμφίπολης: Ψήφισμα για το κλείσιμο της Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίπολης:

ΘΕΜΑ : Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου για το επικείμενο κλείσιμο της Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος.

Στο Ροδολίβος την 28η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 19.00 ́ συνήλθε η τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55/Α ́/11-03-2020, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:5634/24-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 74 του N. 4555/2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Υιοθετεί ψήφισμα διαμαρτυρίας για το επικείμενο κλείσιμο της Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος και :
• Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του κι επιπλέον την εναντίωσή του σε κάθε κίνηση που τείνει να υποβαθμίσει τον τόπο μας και να δυσχεραίνει τις συλλογικές προσπάθειες για την ανάδειξη κι ανάπτυξή του.
• Ζητά την επανεξέταση και επαναξιολόγηση κάθε τωρινού και μελλοντικού σχεδιασμού ή πρότασης για την παύση της λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος.
• Επισημαίνει την αναγκαιότητα της παραμονής και μάλιστα της ενδυνάμωσης του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος, του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος στο Δήμο Αμφίπολης κι άρα αυξημένου κύκλου εργασιών του.

• Τονίζει το ειδικό βάρος που έχει η Τράπεζα Πειραιώς για την γεωργική και κτηνοτροφικής ανάπτυξη της περιοχής μας.
• Ζητά την άμεση παρέμβαση, συμπαράσταση και την αρωγή της πολιτείας ώστε το Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος να συνεχίσει τη λειτουργία του.
• Να ενημερώσει σχετικά τους Βουλευτές του Νομού Σερρών και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητώντας να πάρουν θέση στην επιχειρούμενη περαιτέρω υποβάθμιση της επαρχίας μας.

• Τέλος, δηλώνει τη βούληση και την αποφασιστικότητά του Δήμου Αμφίπολης να αγωνιστεί και να στηρίξει κάθε προσπάθεια και δράση προκειμένου να αναστείλει ή να ακυρώσει κάθε απόφαση που υποβαθμίζει τον τόπο μας. Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, των Βουλευτών του Ν. Σερρών, του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, της Κεντρικής διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, της Περιφερειακής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας της Τράπεζας Πειραιώς, το Υποκατάστημα του Ροδολίβους και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.