ΣΕΡΡΕΣ

Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Σερρών: Εκλογές και νέο ΔΣ

Διενεργήθηκαν στις 27 Μαΐου, εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Σερρών.

Από τα (316) εγγεγραμμένα μέλη, ψήφισαν 244.

Έγκυρα: 243

Άκυρα : 1

Τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας έχουν ως εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
1) ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης 170 ψήφοι
2) ΜΠΑΓΚΟΣ Στεριάδης 166 ψήφοι
3) ΤΣΑΚΠΙΝΗ Μαρία 154 ψήφοι
4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βασίλειος 145 ψήφοι
5) ΧΡΑΠΑΣ Παντελής 141 ψήφοι
6) ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γεώργιος 133 ψήφοι
7) ΔΑΛΔΑΒΑΝΗΣ Στυλιανός 132 ψήφοι
8)ΑΡΚΑΔΑ Σταματία 116 ψήφοι
9) ΣΙΣΚΟΥ Ελεονώρα 109 ψήφοι
10)ΠΑΓΩΝΑΣ Δημήτριος 105 ψήφοι
11)ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ Χρήστος 73 ψήφοι
12)ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗΣ Μόσχος 58 ψήφοι
Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

1) ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ Πέτρος 173 ψήφοι
2) ΚΑΝΑΡΑΚΗ Χριστίνα 136 ψήφοι
3) ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Απόστολος 133 ψήφοι

Κατόπιν τούτου στις 19:00 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Ελεγκτική Επιτροπή ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΓΚΟΣ Στεριάδης
Ά ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΑΠΑΣ Παντελής
Β´ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΙΣΚΟΥ Ελεονώρα
Γ´ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΛΔΑΒΑΝΗΣ Στυλιανός
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΡΚΑΔΑ Σταματία
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βασίλειος
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γεώργιος
ΥΠ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΤΣΑΚΠΙΝΗ Μαρία
Ελεγκτική Επιτροπή:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Απόστολος

ΜΕΛΟΣ: ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ Πέτρος

ΜΕΛΟΣ: ΚΑΝΑΡΑΚΗ Χριστίνα