Χωρίς κατηγορία

Από σήμερα σε ισχύ το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ τίθεται από σήμερα σε ισχύ – Μέχρι πότε ισχύει το χειμερινό ρεύμα, ποια οικιακά τιμολόγια εντάσσονται στην έκπτωση
ΗΔΕΗ ενημερώνει τους πελάτες της ότι από σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ρεύμα. Το χειμερινό νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο περιόδου 2020-2021 ισχύει μέχρι την 30ή Απριλίου 2021. Δικαιούχοι είναι οι πελάτες της ΔΕΗ που κάνουν χρήση του οικιακού νυχτερινού τιμολογίου Γ1, myHome Online και myHome Enter με τμηματικό ωράριο.

Συγκεκριμένα, το ωράριο χειμερινής περιόδου είναι:

15:00-17:00 και 02:00-08:00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων μ’ αυτήν νησιών,
15:30-17:30 και 02:00-08:00 για τους πελάτες των μη συνδεδεμένων νησιών