ΣΕΡΡΕΣ

Απάντηση του δημάρχου Βισαλτίας στην αντιπολίτευση για την ΔΕΥΑΒ

Απάντηση στην κριτική που δέχθηκε από την αντιπολίτευση για την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης , δίνει ο δήμαρχος Βισαλτίας Αθανάσιος Μασλαρινός,

ΟΛΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΥ

Κατ’ αρχήν να ενημερώσουμε πως ο λόγος που εξαντλήσαμε τα χρονικά όρια, στα οποία μας επιτρέπει ο νόμος για να φέρουμε προς συζήτηση το θέμα της ΔΕΥΑΒ στο δημοτικό συμβούλιο ήταν το γεγονός πως είμαστε νέα δημοτική αρχή και όπως οφείλει κάθε σοβαρή διοίκηση, έπρεπε να ενημερωθούμε πλήρως και να καταγράψουμε πράγματα και καταστάσεις ώστε με την σειρά μας να μπορούμε να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους δημότες της Βισαλτίας με έγκυρα στοιχεία και όχι με αναλήθειες, όπως βιαστήκανε κάποιοι από την αντιπολίτευση να κάνουν, είτε αρθρογραφώντας, είτε βγαίνοντας στις τοπικές τηλεοράσεις και οπουδήποτε αλλού.

Σκοπός μας , από τη δημιουργία του συνδυασμού μέχρι και σήμερα, είναι να ενώσουμε πραγματικά όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου μας για να τον βοηθήσουμε να βγει από την αφάνεια των προηγούμενων ετών. Θα μπορούσαμε να είχαμε κρυφτεί πίσω από τα πεπραγμένα της προηγούμενης διοίκησης, όμως δεν ήρθαμε να αντιπολιτευτούμε καμία προηγούμενη δημοτική αρχή αναγνωρίζοντας ότι όλες έχουν βάλει ένα λιθαράκι στο μέτρο που μπορούσαν και τους επέτρεπαν οι συνθήκες.

Ωστόσο, οι αλήθειες πρέπει να λέγονται και να ακούγονται . Και τέτοιες θα πούμε σήμερα.
Τον Οκτώβριο του 2019 που αναλάβαμε, παραλάβαμε μία ΔΕΥΑ στελεχωμένη με 30 εργαζόμενους. Αναλυτικά: 8 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου μετακινούμενοι από τον Δήμο Βισαλτίας, 3 εργαζόμενοι μόνιμοι μετακινούμενοι από τον Δήμο Βισαλτίας, (οι οποίοι βάσει νόμου επέστρεψαν στο Δήμο στο τέλος του 2019), 6 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2018, 3 εργαζόμενοι μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ, 2 εργαζόμενοι μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών, 7 εργαζόμενοι με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ως υδρονομείς άρδευσης, 1 Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ.

Ενδεικτικά η μισθοδοσία του προσωπικού και του Προέδρου της ΔΕΥΑΒ για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 ήταν 43.713,00€.
Και ενώ στον ΟΕΥ της ΔΕΥΑΒ (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας), προβλέπονται 25 οργανικές θέσεις στο οργανόγραμμα για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, σήμερα η ΔΕΥΑΒ, υποστελεχωμένη και αποδυναμωμένη, λειτουργεί με υπάρχον προσωπικό 15 εργαζομένων μόνο και συγκεκριμένα: 3 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2018, 3 εργαζόμενοι μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ, 1 εργαζόμενος μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών, 7 εργαζόμενοι με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ως υδρονομείς άρδευσης, 1 Δημοσιογράφος.

Ενδεικτικά η μισθοδοσία του προσωπικού και της Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΒ τον μήνα Μάιο 2020 είναι 19.712,07€.
Μη στελεχωμένη πλέον με το απαραίτητο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, η ΔΕΥΑ χάρη στην υπερπροσπάθεια και το φιλότιμο όλων των υπαλλήλων, μάχεται κυριολεκτικά να καλύψει πάγιες καθημερινές ανάγκες και να διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών υδροδότησης και αποχέτευσης με πρωταρχική μέριμνα και ευθύνη τη διασφάλιση της υγείας και της άριστης ποιότητας νερού για τους καταναλωτές.

Τον Οκτώβριο του 2019 παραλάβαμε μια υπερχρεωμένη επιχείρηση:
α) Με οφειλές προς προμηθευτές από το έτος 2018 ύψους 28.167,55 και από το έτος 2019 ύψους 286.177,43Συνολικό οφειλόμενο ποσό προς προμηθευτές 314.344,98€.
β) Με οφειλές προς τη ΔΕΗ ύψους 233.520,00 Το 2016 η ΔΕΥΑΒ προχώρησε σε δύο διακανονισμούς των 36 μηνιαίων δόσεων για χρέη προς ανεξόφλητους λογαριασμούς ΔΕΗ για 14 συνολικά παροχές αντλιοστασίων ύψους , ενώ λίγο πριν αναλάβουμε τη διοίκηση, υπήρξε νέος διακανονισμός . Πληρώσαμε ποσό 66.215,00, δλδ. πληρώθηκε και η 8η δόση (Μάιος 2020) και υπάρχει υπόλοιπο 141.598,30 από την ρύθμιση. Σήμερα, υπάρχει συνολικό χρέος προς τη ΔΕΗ των τρεχόντων λογαριασμών και συμπεριλαμβανόμενης της ρύθμισης, ποσό 301.260,75€.
γ) Με οφειλές προς τον Δήμο Βισαλτίας για χρήση γεωτρήσεων από 1-7-2015 έως τη μεταφορά τους στις 1-12-2017, συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου και προσαυξήσεων ύψους 658.209,26€ ευρώ σε 100 μηνιαίες δόσεις με ποσό ανά δόση 6.582,10 ευρώ. Έως σήμερα πληρώθηκε ποσό 46.074,70€ δλδ πληρώθηκε και η 7η δόση (Μάρτιος 2020).

Υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό 612.134,56€.
δα) Με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, συνολικού ποσού 218.382,69€ (που αναλυτικά ανά μήνα είναι για Ιανουάριο 2019: 2.380,80€, Φεβρουάριο 2019: 53.853,08€, Μάρτιο 2019: 14.195,40€, Απρίλιο 2019: 22.822,20€, Μάιο 2019: 18.798,40€, Ιούνιο 2019: 17.459,26€, Ιούλιο 2019: 19.877,03€ και Αύγουστο 2019: 39.046,98€ και