Χωρίς κατηγορία

Αχλαδοχώρι Σερρών – Εθελοντική δράση γιατρών

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών πραγματοποιούν Εθελοντική Δράση Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή στις 18 Oκτωβρίου και από ώρα 10:30 έως 14:30 ,στο Αχλαδοχώρι του Δήμου Σιντικής, με σκοπό την υλοποίηση εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένους πληθυσμούς.