Χωρίς κατηγορία

Δήμος Βισαλτίας: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με 14 θέματα

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Βισαλτίας ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ) στις 13 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Καθιέρωση της 21ης Φεβρουαρίου ως επίσημης ημέρας μνήμης και τοπικής αργίας για το Δήμο Βισαλτίας.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Μασλαρινός Α.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 3ο:Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 360.000,00 € για την υλοποίηση του έργου :Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αδαμούδης Ι. και Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 266,89 € για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 11ο :Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Αξιοποίηση του Γ΄ Τμήματος του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Θερμών Νιγρίτας ,Δήμου Βισαλτίας , Π.Ε. Σερρών, από τη ΓΕΩ-ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ε.Π.Ε.(υποκατηγορία Α2-Ομάδα 5η:Εξορυκτικές δραστηριότητες με Α/Α 08).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 12ο:Απασχόληση στο Δήμο Βισαλτίας σπουδαστών μαθητευομένων του « Μεταλυκειακού Έτους –Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) κατά το σχολικό έτος 2020 -2021 .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση Επιτροπής «ΓΕΡΑΚΙΝΕΙΩΝ 2020».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 14ο:Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του τεχνικού Προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.